Test doubles w PHPUNIT

Test doubles to technika w testowaniu jednostkowym, która polega na tworzeniu obiektów zastępczych dla rzeczywistych obiektów w systemie. Są one używane do izolacji jednostki testowanej i kontrolowania jej zachowania w testach.

W PHPUnit, możemy używać różnych typów test doubles, takich jak:

Dummy: Są to obiekty, które są przekazywane do testowanej jednostki, ale nigdy nie są używane.
Fake: Obiekty, które mają działającą implementację, ale są uproszczone do celów testowych.
Stubs: Obiekty, które zwracają wcześniej zdefiniowane odpowiedzi na wywołania metod.
Mocks:
Obiekty, które oczekują, że określone metody zostaną wywołane z określonymi parametrami.
Spy: Obiekty, które rejestrują informacje o interakcjach i pozwalają na późniejszą weryfikację.

Atrapa (Dummy)

class OrderProcessorTest extends \PHPUnit\Framework\TestCase
{
  public function testProcessOrder()
  {
    $dummyLogger = $this->createMock(Logger::class);
    $orderProcessor = new OrderProcessor($dummyLogger);

    $order = new Order();
    $orderProcessor->process($order);

    $this->assertTrue($order->isProcessed());
  }
}

Własna implementacja

final class DummyEntityRepository implements RepositoryInterface
{
  public function save(Entity $entity): void
  {
  }
}

Zaślepka (Stub)

Obiekt danej klasy gdzie wszystkie metody, pola zwracają puste wartości NULL. Jest to nic innego jak możliwie najprostsza implementacja danego interfejsu, która w zasadzie na nic nie reaguje ponieważ jej zachowanie jest z góry zdefiniowane. Stubem byłaby implementacja czujnika prędkości zwracająca konkretną wartość.

class UserServiceTest extends \PHPUnit\Framework\TestCase
{
  public function testGetUser()
  {
    $userStub = $this->createMock(UserRepository::class);
    $userStub->method('find')->willReturn(new User('john@example.com'));

    $userService = new UserService($userStub);
    $user = $userService->getUser('john@example.com');

    $this->assertEquals('john@example.com', $user->getEmail());
  }
}

Własna implementacja

final class StubEntityRepository implements RepositoryInterface
{
  public function findOneByEmail(string $email): ?Entity
  {
    return new Entity($email);
  }
}

Imicjacja (Mock)

Mock to tak jakby zaprogramowana imitacja, której nie tylko przekazujemy nasze oczekiwania ale również mówimy jak się ma zachować.

class UserServiceTest extends \PHPUnit\Framework\TestCase
{
  public function testCreateUser()
  {
    $userMock = $this->createMock(UserRepository::class);
    $userMock->expects($this->once())
         ->method('save')
         ->with($this->isInstanceOf(User::class));

    $userService = new UserService($userMock);
    $userService->createUser('john@example.com');
  }
}

Szpieg (Spy)

Imitacja której celem jest nie tyle zrobienie czegoś konkretnego co sprawdzenie czy coś zostało zrobione ale bez definiowania z góry naszych oczekiwań. Spy używamy w celu zweryfikowania jakiegoś zachowania.

class UserServiceTest extends \PHPUnit\Framework\TestCase
{
  public function testCreateUserWithSpy()
  {
    $userSpy = new UserRepositorySpy();
    $userService = new UserService($userSpy);

    $userService->createUser('john@example.com');

    $this->assertTrue($userSpy->wasSaveCalled());
    $this->assertEquals('john@example.com', $userSpy->getLastSavedUser()->getEmail());
  }
}

class UserRepositorySpy extends UserRepository
{
  private $saveCalled = false;
  private $lastSavedUser;

  public function save(User $user)
  {
    $this->saveCalled = true;
    $this->lastSavedUser = $user;
  }

  public function wasSaveCalled(): bool
  {
    return $this->saveCalled;
  }

  public function getLastSavedUser(): ?User
  {
    return $this->lastSavedUser;
  }
}

Podróbka (Fake)

Tworząc fake, tworzymy tak naprawdę imitację bardzo zbliżoną do oryginału, w dalszym stopniu jednak uproszczoną, najczęściej po to aby zasymulować konkretne zachowanie zależne od parametrów wejściowych.

class FakeDatabaseConnection
{
  private $data = [];

  public function insert($table, $record)
  {
    $this->data[$table][] = $record;
  }

  public function getAll($table)
  {
    return $this->data[$table] ?? [];
  }
}

class UserServiceTest extends \PHPUnit\Framework\TestCase
{
  public function testCreateUser()
  {
    $fakeDb = new FakeDatabaseConnection();
    $userService = new UserService($fakeDb);

    $userService->createUser('john@example.com');

    $users = $fakeDb->getAll('users');
    $this->assertCount(1, $users);
  }
}
Moje początki programowania sięgają 2010r. W trakcie wielu projektów zdobywałem doświadczenie, rozwijając nie tylko umiejętności techniczne, ale także kompetencje miękkie. Programuje głównie w PHP i Python.