W projektowaniu oprogramowania, UML (Unified Modeling Language) jest niezastąpionym narzędziem do wizualizacji architektury systemu. Służą do przedstawienia struktury systemu poprzez modelowanie klas, ich atrybutów, metod oraz relacji pomiędzy nimi. Aby zrozumieć, jak tworzyć i interpretować te diagramy, omówmy ich główne składniki i sposób reprezentacji. Dziś omówimy różne rodzaje związków pomiędzy klasami w UML, używając przykładu implementacji w PHP, który obejmuje ...