W projektowaniu oprogramowania, UML (Unified Modeling Language) jest niezastąpionym narzędziem do wizualizacji architektury systemu. Służą do przedstawienia struktury systemu poprzez modelowanie klas, ich atrybutów, metod oraz relacji pomiędzy nimi. Aby zrozumieć, jak tworzyć i interpretować te diagramy, omówmy ich główne składniki i sposób reprezentacji. Dziś omówimy różne rodzaje związków pomiędzy klasami w UML, używając przykładu implementacji w PHP, który obejmuje ...

W świecie programowania obiektowego, wzorce projektowe pełnią kluczową rolę w tworzeniu elastycznego, skalowalnego i łatwego do utrzymania kodu. Jednym z takich wzorców, który pozwala na eleganckie zarządzanie tworzeniem rodzin powiązanych lub zależnych obiektów bez określania ich konkretnych klas, jest Fabryka Abstrakcyjna ...

Wzorzec projektowy Prosta Fabryka, znany również jako Simple Factory, to koncepcja używana w programowaniu obiektowym, która polega na tworzeniu instancji obiektów bez konieczności określania dokładnych klas obiektów. ...

Dlaczego warto rozważyć "kompozycję ponad dziedziczenie" w Twoim projekcie? Oto kluczowe spojrzenie na tę metodologię, zachęcając do przemyśleń nad rzeczywistą potrzebą dziedziczenia w strukturze Twojego kodu. Może nadszedł czas, by zastanowić się nad ograniczeniem dziedziczenia na rzecz stosowania kompozycji? ...