Słownik pojęć informatycznych – SIEĆ INTERNET

Przedstawiam słownik pojęć IT związanych z siecią Internet. Słownik będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe pojęcia, zapraszamy do udziału w rozwoju słownika pojęć IT z kategorii sieć Internet.

Address Resolution Protocol (ARP) – jest to protokół sieciowy który umożliwia mapowanie logicznych adresów warstwy sieciowej na adresy warstwy łącza danych.

 Adres MAC (ang. MAC address) to fizyczny adres karty sieciowej.

AP –  (ang. Access Point) urządzenie zapewniające hostom dostęp do sieci komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego.

ARP spoofing – atak sieciowy pozwalający atakującemu przechwytywać dane przesyłane
w obrębie segmentu sieci lokalnej. Atak polega na rozsyłaniu w sieci LAN spreparowanych pakietów ARP zawierających fałszywe adresy fizyczne.

Brute force – algorytm siłowy, który opiera się na sprawdzeniu wszystkich kombinacji w poszukiwaniu rozwiązania danego problemu.

BSSID – (ang. Basic Service Set Identifier) jest to 48-bitowy numer identyfikacyjny sieć bezprzewodową WLAN nadawany stacjom AP.

Cracker – osoba używająca gotowych programów do łamania zabezpieczeń. Wśród społeczności hakerów takie osoby określa się jako script kiddie (skryptowy dzieciak).

Dictionary attack – technika używana do siłowego odgadywania haseł poprzez przeszukanie słownika z danymi uwierzytelniającymi.

DOS – blokada usług (ang. Denial of Service) atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania.

Hacker – osoba o bardzo dużych, praktycznych umiejętnościach, znająca wiele języków programowania, znająca świetnie systemy operacyjne.

HTTP request – żądanie HTTP

Hub – koncentrator, zadaniem urządzenia sieciowego, jest przekazywanie sygnału z jednego portu na wszystkie pozostałe, bez sprawdzania kto jest adresatem wiadomości.

Honeypot – pułapka mająca na celu wykrycie prób nieautoryzowanego użycia systemu czy pozyskania danych.

Hotspot – jest to otwarty punkt dostępu, umożliwiający połączenie z siecią Internet, najczęściej za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie Wi-Fi.

IP – jest to identyfikator sieci w warstwie trzeciej modelu OSI, w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).

LAN – (ang. Local Area Network) to sieć komputerowa łącząca hosty na określonym małym obszarze, takim jak blok, szkoła, dom, itp.
MIMO – (ang. multiple-input multiple-output) metoda która polega na wykorzystaniu kilku anten do równoległej transmisji kilku strumieni danych.

OSI – model dzieli proces komunikacji sieciowej na siedem oddzielnych warstw.

RADIUS – (ang. Remote Authentication Dial In User Service) usługa zdalnego uwierzytelniania użytkowników.

Router – inaczej trasownik, jest to urządzenie sieciowe pracujące w III warstwie modelu sieciowym OSI. Służy do łączenia różnych sieci komputerowych.

Sieć VLAN – (ang. Virtual Local Area Network) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej.

Słup – osoba użyta przez przestępców podczas dokonywania oszustwa internetowego.

 

Sniffer – czyli program komputerowy, którego zadaniem jest przechwytywanie i analizowanie danych przepływających przez sieć.

SSID – (ang. Service Set Identifier) – identyfikator sieci składający się maksymalnie z 32 znaków, dodawany do nagłówków pakietów wysyłanych przez bezprzewodową sieć WLAN.

Web Browser – przeglądarka internetowa

Web Server – serwer sieciowy

Web page – strona internetowa (www)

WEP – (ang. Wired Equivalent Privacy) standard szyfrowania stosowany w sieciach bezprzewodowych 802.11.

Wi-Fi – (ang. Wireless Fidelity) jest synonimem określenia WLAN.

WLAN – (ang. Wirless Local Area Network) sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi realizuje się bez użycia kabli.

WPA – (ang. Wi-Fi Protected Access) standard szyfrowania stosowany w sieciach bezprzewodowych standardu IEEE 802.11.

WPS – (ang. Wi-Fi Protected Setup) metoda łatwego dostępu do sieci WLAN, zaimplementowana na urządzeniach typu AP.

VPN  – (ang. Virtual Private Network) jest to wirtualna sieć prywatna, przez którą płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem sieci Internet w taki sposób, że osoby podsłuchujące transmisję nie będą mogły jej podsłuchać.

Moje początki programowania sięgają 2010r. W trakcie wielu projektów zdobywałem doświadczenie, rozwijając nie tylko umiejętności techniczne, ale także kompetencje miękkie. Programuje głównie w PHP i Python.