Wzorzec projektowy Prosta Fabryka, znany również jako Simple Factory, to koncepcja używana w programowaniu obiektowym, która polega na tworzeniu instancji obiektów bez konieczności określania dokładnych klas obiektów. ...