Jeżeli chcesz użyć na stronie tylko kilku ikonek i nie chcesz koniecznie używać do tego ikon w formie graficznej lub dołączać plików np. Font Awesome możesz użyć CSS ICON Animate. Aby powiedzmy dodać taką o to ikonkę należy dodać kod HTML: <div class="plus icon"></div> a następnie kod CSS: .plus.icon { color: #000; position: absolute; margin-left: 3px; margin-top: 10px; } .plus.icon:before ...